LYYN ABs styrelse har beslutat att avnotera aktien från Aktietorget

May 12th, 2014

Styrelsen i LYYN AB (publ) har idag, 2014-05-12, beslutat att begära avnotering av aktien från Aktietorget.

Anledningen till att styrelsen väljer att avnotera bolaget beror på att ansträngningarna att attrahera potentiella partners eller köpare av bolaget inte lyckats.

Det bakomliggande problemet för Lyyn har varit att omsättningen dramatiskt gått ner det senaste året och bolaget kan med nuvarande försäljningsnivå inte finansiera de löpande kostnaderna. Detta trots att stora besparingar genomförts. Någon väsentligt ökad omsättning kan styrelsen inte heller skönja i närtid.

Styrelsens beslut att avnotera Lyyn grundar sig således på att det inte längre är försvarbart att vara noterad på en börs med den ringa omsättning bolaget har och dessutom har likviditeten i aktien varit försumbar under lång tid.

Genom avnoteringen bedömer styrelsen att fokus på den operativa verksamheten kommer att öka då den administrativa belastningen minskar och att kostnader kan minskas. Detta föranleder också att avtalet har sagts upp med bolagets rådgivare, Listérus & Partners Capital Advisors. Styrelsen kommer fortsätta att arbeta för en mer långsiktig lösning för bolaget, men bedömer att värdet på Lyyn är osäkert.

En formell begäran om avnotering lämnas till Aktietorget idag och sista dag för handel med LYYNs aktie är 5:e juni (2014-06-05).

Bolaget fortsätter tillsvidare att vara ett s.k. avstämningsbolag där aktieboken hanteras av Euroclear.

För ytterligare information kontakta: invest@lyyn.com , styrelseordförande Mattias Klintemar, 070-932 6467 eller VD Anders Holm, 070-585 1173