Safran Developments S.L. förvävar Östersjöstiftelsen och Holahögs aktier i LYYN

June 11th, 2014

Safran Developments S.L., som är närstående till styrelseledamoten Mats Cremon, har förvärvat Östersjöstiftelsen och Holahög AB samtliga aktier i LYYN AB, motsvarande cirka 73 % av antalet röster och aktier i bolaget för en symbolisk summa men med en möjlighet till tilläggsköpeskilling inom tre år. Säljarna kommer även att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott på 400 tkr för att trygga bolagets fortlevnad under kommande kritiska månader då ett flertal leverantörsavtal har sagts upp.

Safran Developments S.L. är väl förtrogen med LYYNs produkter och marknad då man varit bolagets distributör i Spanien och Portugal sedan 2007.

Förändringen av huvudägare i bolaget kommer inte innebära någon större förändring av bolagets strategi. Möjligen kommer man att se en tydligare fokusering på kärnverksamheten, dvs undervattensfilmning.

I samband med förändringen i ägarbilden kommer Mattias Klintemar att lämna styrelsen och styrelsen kommer föreslå att Gunnar Sjögren ersätter honom på en extra bolagsstämma och att Mats Cremon blir ny ordförande.

Köparna kommer under hösten att presentera bolagets affärsplan och samtidigt också ge befintliga aktieägare en möjlighet till försäljning av sina aktier för de som så önskar.

För ytterligare information kontakta: styrelseordförande Mattias Klintemar, +46 709 32 64 67 eller Gunnar Sjögren +34 606 658 801.