Sista dag för handel med aktier i LYYN AB

June 5th, 2014

Idag, torsdagen den 5:e juni, är sista handelsdagen för aktier i LYYN AB.

Finansiell information samt annan, för aktieägare, väsentlig information kommer i fortsättningen att finnas tillgänglig via www.lyyn.com

Styrelsen undersöker olika möjligheter att tillgodose aktieägarnas möjlighet till handel med aktien. Information om detta kommer att publiceras på www.lyyn.com

För mer information kontakta: invest@lyyn.com, styrelseordförande Mattias Klintemar, 070-932 6467 eller VD Anders Holm, 070-585 1173