VD i LYYN AB slutar efter sommaren

May 20th, 2014

Styrelsen i LYYN AB (publ) har idag, 2014-05-20, beslutat att entlediga VD Anders Holm.

Anders Holm kommer att fullgöra tjänsten som VD under uppsägningstiden (4 månader). Anders Holm fortsätter att vara ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Anledningen till att styrelsen väljer att entlediga VD beror på att den långsiktiga finansieringen och organisationen av bolaget håller på och utvärderas. Styrelsen arbetar för en lösning för bolaget, men bedömer, som tidigare meddelats, att värdet på Lyyn är osäkert.

För ytterligare information kontakta: invest@lyyn.com , styrelseordförande Mattias Klintemar, 070-932 6467 eller VD Anders Holm, 070-585 1173